Spoločnosť Mäs-com vznikla v máji 1998. 
Spoločnosť od začiatku svojej existencie kládla
dôraz na korektné vzťahy s odberateľmi a dodávateľmi. Podarilo sa jej založiť 
novú tradíciu vo vzťahu k poľnohospodárskej verejnosti.
Rovnaká pozornosť je venovaná personálnemu obsadeniu
spoločnosti, kde odborné práce vykonávajú len zamestnanci
vyučení v obore, pravidelne absolvujúci odborné školenia.
Na základe dosahovných hospodárskych výsledkov spoločnosť investovala do obnovy a modernizácie technologického zariadenia ako aj do výstavby novej prevádzkárne. V súčastnosti spoločnosť realizuje nákup a porážku jatočných zvierat a výrobu bravčového a hovädzieho mäsa.
Cenník na tento
týždeň